ÜRÜN / HİZMET YELPAZESİ
9372
07 Eki 2019

Hv.Loj.K.ığı bağlı birlik komutanlıkları vasıtasıyla uçak ve yer destek sistemlerinin; 

  • Fabrika seviyesi bakım, onarım, kalibrelerini yapmak/ yaptırmak, sistem, ünite ve yedek malzemelerini imal etmek/ ettirmek, • Kullanım ömürlerini uzatmak için yapısal yenileme, sistem geliştirme ve bütünleme, yazılım hazırlama ve geliştirme gibi çalışmaları içeren modernizasyon faaliyetlerini uygulamak,
  • Araştırma- geliştirme, test ve değerlendirme ile kalite güvence teminine yönelik mühendislik desteği vermek,
  • Yurt içi ve yurtdışından tedarik edilen ikmal malzemelerini depolamak, korumak ve dağıtımını yapmak,
  • Sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri kapsamında Türk Silahlı Kuvvetlerine mal ve hizmet desteğinde bulunmaktır.