KALİTE POLİTİKASI
7873
07 Eki 2019
  • Hv.K.K.lığının harekata yönelik her türlü ihtiyacını karşılayacak, çağdaş, tümleşik (entegre) lojistik süreçleri ihtiva eden, kurumsal dinamizmi yüksek, azami ölçüde ulusal sanayi ve teknolojiye dayanan, Hava Kuvvetlerinin icra edeceği görev/harekatta etkin ve kesintisiz çevik muharebe desteği sağlayacak, aynı zamanda hareket edebilirlik (mobil) imkan kabiliyeti de olan lojistik sistem oluşturulmasına yönelik tüm faaliyetlerinde beklentiye uygun kaliteyi temin etmeyi temel ilke olarak benimser.
  • Lojistik çevrimin her aşamasında kendisinden beklenen işleri hatasız yaparak, kalitesi teminat altına alınmış ve sürekli iyileştirilen ürünlerini (malzeme ve hizmeti) zamanında kullanıma sunmak ve her an hazır halde bekletmek Hv.Loj.K.lığı kalite anlayışının hayati esasını teşkil eder.
  • Lojistikte etkinlik, emniyetlilik ve ekonomiklik alanında Hv.Loj.K.lığı sorumluluğuna verilmiş sistem, tesis ve hizmetlerin faaliyetini öngörülen faaliyet standardında gerçekleştirirken, maliyet etkin, doğru işi, bir defada, tam ve eksiksiz olarak yapacak şekilde tüm lojistik faaliyetlerde uygun seviyede kaliteyi temin etmektir. Hv.Loj.K.lığı ve bağlı alt komutanlıkların her kademesindeki çalışmalarında çağdaş kalite yönetim ve sistem anlayışının tesisini, muhafazasını ve geliştirilmesini amaçlayan gerekli faaliyetler başlatılır ve sürdürülür, bu faaliyetler için üst yönetim tarafından her türlü destek sağlanır. Bu faaliyetlerde insan faktörü ön planda tutulur ve insanın en önemli yatırım olduğu ilkesi daima göz önünde bulundurulur. Yukarıda belirtilen Kalite Politikası kapsamında bağlısı birlik Komutanlıkları vasıtasıyla icra faaliyetlerini NATO AQAP-2110, AQAP 160, TS EN–ISO 9001:2000, TS-EN ISO 14001, TS 18001, TS EN ISO/IEC 17025:2005, JAR-145, AS 9110, AFMETCAL belgeleri ile sürdürmektedir.