GÖREV
13376
07 Eki 2019

     Hava Kuvvetleri Komutanlığının doktrin, konsept ve direktifleri doğrultusunda lojistik sahada envanterindeki veya envanterine girecek olan silah ve destek sistemlerinden yönetim sorumluluğu devredilenlerin harekat etkinliğini emniyetli ve ekonomik olarak idame ettirmek ve geliştirmek amacıyla;

     Silah, destek ve altyapı ihtiyaçlarının hesaplanmasını, teminini, dağıtımını ve idamesini sağlamak üzere sistem, malzeme, fon, kontrat ve teknik yönetim fonksiyonlarını gerçekleştirmek, Envantere yeni girecek sistemlere ait ihtiyaçlarının saptanması, seçimi, tedarik ve entegrasyonu ile hizmet ömrü sonunda envanterden çıkarılması konularında danışmanlık yapmak, Envanterdeki sistemlerin kullanım ömürlerini uzatmak için gerekli modifikasyonları geliştirmek ve uygulamak,Ademi merkezi olarak icra edilen birlik lojistik faaliyetlerini takip etmek ve standart uygulamalardan sapmaları önleyici tedbirlerin alınmasını sağlamak,Hava kuvvetleri komutanlığının harekat planlarını desteklemek maksadıyla lojistik destek planlarını hazırlamaktır.