TARİHÇE
13760
07 Eki 2019

      Hv.K.K.lığındaki lojistik hizmet ve faaliyetler; 1955 yılına kadar Hv.K.Loj.Bşk.lığı ile Hv.K.K.lığı İnşaat Grubu adıyla faaliyet gösteren iki ayrı ünite tarafından müştereken yürütülmüştür. 15 Kasım 1955 tarihinde bu ünitelerin görevlerini yerine getirecek şekilde Hava İkmal ve Malzeme Kolordu Komutanlığı adıyla bir Komutanlık ve Hv.K.K.lığı Karargâhında Lojistik Şube Müdürlüğü adıyla bir şube kurulmuştur. Hava İkmal ve Malzeme Kolordu Komutanlığı 17 Temmuz 1961 yılına kadar faaliyetine devam etmiş ve bu tarihten itibaren Hv.K.Loj.Bşk.lığı, lağvedilen Hava İkmal ve Malzeme Komutanlığı faaliyetlerini de içerecek şekilde yeniden faaliyete geçirilmiştir.


      05 Ocak 1982 yılında Hv.K.K.lığı Lojistiğini bilgisayarlı otomasyona kavuşturmak ve fabrika otomasyonunu geliştirmek amacıyla Lojistik Bakanlığı bünyesinde LOGBİ Ş.Md.lüğü (Lojistik Geliştirme ve Bilgisayar Şubesi) kurulmuştur. Bu çalışmalar sonucu İhtiyaçlar Dağıtım Sistemi (İDS) oluşturulmuştur. Müteakip yılda da İDS’nin ihtiyaç duyduğu Silah Sistem Sorumluluğu kapsamında malzeme, fon ve sistem yöneticisi ile  kataloglama ihtisaslarında personelin eğitimine başlanmıştır. Teknik yönetim konularındaki faaliyetler de  artırılmıştır.

      1985 yılında Hv.K.K.lığı bünyesinde oluşturulan “Yeniden Lojistik Teşkilatlanma Çalışma Grubu” ileride kurulacak olan Hava Lojistik Komutanlığının nüvesini oluşturmak üzere “Merkezi Malzeme Yönetim Komutanlığının” teşkilat ve kadrosunu hazırlamıştır. Daha sonra Merkezi Malzeme Yönetim Komutanlığı ismi, Hava Malzeme Yönetim Komutanlığı olarak değiştirilmiş; 21 Temmuz 1986 tarihinde Hv.K.K.lığı Loj.Bşk.lığına bağlı olarak Etimesgut-Ankara’da fiilen göreve başlamıştır. Anılan Komutanlık, yaklaşık üç yıl faaliyet gösterdikten sonra lağvedilmiş, 03 Nisan 1989 tarihinde aynı garnizonda Hv.K.K.lığının ana bağlısı olarak Hv.Loj.K.lığı fiilen faaliyete geçmiştir.

   Hv.Loj.K.lığı kuruluşundan bugüne kadar Hv.K.K.lığı Standartlar Yönergesinde belirtilen sistem faaliyet yüzdelerini standartların üzerinde gerçekleştirerek Hv.K.K.lığı lojistik faaliyetlerinin etkin, ekonomik ve  emniyetli bir şekilde yürütülmesine katkı sağlamaktadır.